Bankrot sa môže týkať každého z nás

Bankrot bolo v minulosti slovo, ktoré sa nám ihneď spájalo hlavne s krachom firiem. No i vám sa môže prihodiť, že sa dostanete na finančné dno a nebudete vedieť splácať vaše záväzky. Keď máte pocit, že už naozaj nedokážete vašu finančnú situáciu zachrániť, môžete vyhlásiť osobný bankrot. Povieme si ako prebieha a čo všetko je s ním spojené.
Osobný bankrotvám pomôže sa zbaviť dlhov. Tento proces je zákonom riadený a v minulom roku ho využilo okolo 6000 Slovákov. O bankrot môžete požiadať až vo chvíli, keď ste v exekučnom konaní. Stačí vám k tomu preukázať, že ste platobne neschopní a že vaše zámery sú poctivé t.j. budete hľadať riešenie vašej situácie, zamestnáte sa, zaradíte sa do spoločnosti. Osobný bankrot sa nevzťahuje na nezaplatené výživné, na hypotéku, či nepeňažné pohľadávky.

karta

Dlhov sa môžete zbaviť buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Konkurz je vhodný pre tých, ktorí nemajú majetok dostačujúci na splatenie dlhu. Splátkový kalendár je lepší variant pre pracujúcich ľudí, ktorí majú majetok a nechcú o neho prísť. Takýmto spôsobom sa však nezbavíte exekúcie. Dlhy budete splácať 5 rokov a musíte zaplatiť aj administratívny poplatok.

Vyhlásiť bankrot vám pomôže Centrum právnej pomoci. Stačí ho na začiatku kontaktovať telefonicky. Centrum vás zastúpi pred súdom alebo vám určí vhodného advokáta. Zároveň vás ochráni pred veriteľmi. Na váš život nebude mať osobný bankrot dosah. Celý proces vyhlásenie bankrotu pri vašej plnej spolupráci trvá asi 15 dní.

zoufalost

Osobné dlhy sa dajú kontrolovať a ak si budete dávať pozor na svoje financie, nemusí k bankrotu nikdy prísť. V prípade, že ste dlžníkom, snažte sa nevytvárať nové dlhy. Dostanete sa tak len do bludného kolotoča. Ak máte viacero úverov, v prvom rade uvažujte o ich refinancovaní. Znamená to, že ich spojíte do jednej dlžnej sumy. Budete tak splácať úver s menšími úrokmi v dlhšom časovom horizonte.

Posted in Nezařazené