Kľúč k úspechu je skrytý vo vedomostiach

Pri slove vzdelanie si väčšina ľudí spomenie na proces učenia sa, ako byť schopný vykonávať niečo nové. Našťastie samotné vedomosti nemusíme načerpávať iba v triede konvenčným spôsobom. Formy vzdelania sú na výber. Môžeme ho rozdeliť do troch hlavných kategórií: formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie a samovzdelávanie. Učíte sa radšej sami alebo v skupinách? Online alebo len […]

Lepšie uplatnenie na trhu práce

Takzvané duálne vzdelávanie nám predstavuje jeden zaujímavý systém odborného vzdelávania a zároveň prípravy na výkon povolania. Môžeme to zhrnúť ako odborné teoretické vzdelávanie, ktoré je v praxi reálne prepojené s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa, čo môže byť pre študenta veľmi zaujímavým prínosom Aký cieľ má duálne vzdelávanie? Jeho cieľom je, aby každý kto absolvuje toto duálne vzdelávanie našiel […]