Erasmus: realita alebo sen?

Slovo Erasmus je tiež skratka, ktorá označuje „Akčný plán európskeho regiónu pre zvyšovanie mobility študentov vysokých škôl“. Od roku 2014 sa program Erasmus nahradil programom Erasmus + – vzdelávací program Európskej únie určený na obdobie od roku 2014 do roku 2020. Od pôvodného projektu sa veľmi nelíši: pokrýva teraz aj oblasť športu a zaručuje poskytovanie finančnej pôžičky na štúdium na univerzite v zahraničí.Okrem aktualizovaného programu Erasmus + existuje samostatný program Erasmus Mundus. Jeho hlavnou výhodou je, že je k dispozícii nielen pre Európanov a má za cieľ zvýšiť atraktívnosť vysokoškolského vzdelávania na rôznych univerzitách, podporiť mladých absolventov, majstrov a učiteľov. Podobne ako v prípade programu Erasmus sa poskytuje podpora štipendií.

pronmoce

Účel programu:

  • Rozvíjať študentov vzdelaným, jazykovým a kultúrnym spôsobom prostredníctvom školení v iných európskych krajinách;
  • Rozšíriť spoluprácu medzi inštitúciami a obohatiť vzdelávacie prostredie hostiteľských inštitúcií;
  • Podporovať rozvoj mladých ľudí ako vysokokvalifikovaných a otvorených profesionálov s medzinárodnými skúsenosťami.

Ako podať žiadosť?
Ak chcete stať členom programu Erasmus, musíte zvážiť niekoľko bodov. Po prvé, v čase predloženia žiadosti musíte študovať na vašej univerzite najmenej dva roky. Po druhé, vaše skóre by malo byť vyššie ako priemer nastavený vašou univerzitou. Po tretie, celková dĺžka vášho pobytu v zahraničí ako „Erasmus študent“ nesmie presiahnuť dva roky: môžete byť študentom na jeden rok a tiež môžete absolvovať pracovnú prax na jeden rok. A konečne, musíte mať výbornú znalosť cudzieho jazyka – aspoň angličtinu, ešte lepšie – aj jazyk krajiny, v ktorú idete (v niektorých prípadoch je to povinné).
Žiadateľ musí poskytnúť štandardný balík dokumentov a absolvovať pohovor.

práty

Balíček dokumentov obsahuje:

  • vyplnený formulár žiadosti;
  • životopis (curriculum vitae, CV)
  • esej (motivačný list)
  • odporúčania;
  • kópiu diplomu vyššieho vzdelania (preložená do cudzieho jazyka a notársky overená)
  • kópia pasu (s dostatočnou dobou platnosti).

Posted in Nezařazené