Operačný zákrok

Ľudské zdravie je naozaj krehké. Človek trošku prechladne a už sa to len stupňuje. Zdravotný stav sa rozdeľuje ako akútny/ne-akútny Kedy je nutná operácia?

surgery-1807541_1920

Operačný zákrok

Takzvané predoperačné vyšetrenie

Ak ste sa stali súčasťou ľudí, ktorí majú závažné zdravotné problémy a nedá sa to riešiť inak ako operačným zákrokom, musíte rátať s tým, že vás čakajú niekoľko vyšetrení. K čomu slúžia takzvané predoperačné vyšetrenia? Hlavne k tomu, aby sa predišlo prípadnej komplikácii, ktorá by mohla nastať či už počas operácie alebo už po vykonanom chirurgickom zákroku. Samozrejme to záleží od typu zákroku, ktorý sa vykonáva. 
Typy vyšetrení, ktoré musí pacient bezpodmienečne absolvovať:

  • monitoring činnosti srdca (aby sa predišlo prípadnému zástavu)
  • krvný obraz (odber krvi na základe získania potrebných informácií )
  • v súčasnosti je potrebný PCR test (zistenie negatívneho stavu na vírus Covid19)

Pacient má pripravené sterilizované lôžko, kde sa bude zotavovať po chirurgickom zákroku. Pred spomínaným zákrokom musí byť pacient vyzvaný na to, aby nekonzumoval,  žiadnu stravu a tiež tekutiny. A musí priniesť fľaštičku ranného moču. Medzi prípravu pacienta na operačný zákrok môžeme zaradiť aj úpravu danej časti tela, ktorá bude oholená od ochlpenia pacienta. Následne sa pacient prezlečie do sterilného oblečenia a odchádza na sálu, kde sa pacient podrobí zisteniu stavu jeho tlaku a podá sa mu anestézia. Počas zákroku je pacient mimo svojho vedomia. Zdravotníci podrobne sledujú stav pacienta a všetko zdokumentujú. 
hospital-1802679_1920
Po výkone chirurgického zákroku- je pacient odvezený na oddelenie JIS- jednotka intenzívnej starostlivosti, kde je následne znovu pri vedomí. Podávajú sa mu infúzie a lieky proti bolesti. Ak sa zdravotný stav pacienta po niekoľkých dňoch (2/3 dni) stabilizuje je možné prepustenie do domácej liečby. Následne je vyzvaný, aby sa po týždni dostavil na kontrolu a vyberanie stehov, ktoré sa museli vykonať. V domácej liečbe pacient musí byť v kľudnom prostredí bez stresu a nadmerného pohybu. Podávajú sa mu lieky na potláčanie bolesti.

Po zotavení nesmie ťažko pracovať a dvíhať ťažké veci. Zotavenie závisí aj od toho, aká závažná operácia bola u pacienta vykonávaná.