Lepšie uplatnenie na trhu práce

Takzvané duálne vzdelávanie nám predstavuje jeden zaujímavý systém odborného vzdelávania a zároveň prípravy na výkon povolania. Môžeme to zhrnúť ako odborné teoretické vzdelávanie, ktoré je v praxi reálne prepojené s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa, čo môže byť pre študenta veľmi zaujímavým prínosomKnihy na štúdium.jpg
Aký cieľ má duálne vzdelávanie?
Jeho cieľom je, aby každý kto absolvuje toto duálne vzdelávanie našiel svoje uplatnenie na trhu práce a zároveň zamestnávatelia budú mať kvalifikovanú pracovnú silu čo bude v dnešnej dobe považované za obrovský úspech.
Ako toto duálne vzdelávanie vzniká?
Toto duálne vzdelávanie vzniká na základe zmluvy medzi strednou školou a zamestnávateľom. Predmetom tejto zaujímavej zmluvy je záväzok, kde sa zamestnávateľ zaväzuje, že bude poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje osobné náklady. Tiež sa zaväzuje za zodpovednosť ako je organizácia odborného vzdelávania  a jej prípravy tohto duálneho systému.
Aké sú podmienky žiaka pre duálne vzdelávanie?
 Prijatie žiaka do duálneho vzdelávania spočíva v tom, že systém uzavrie zmluvu o duálnom vzdelávaní medzi žiakom a zamestnávateľom, samozrejme ak je plnoletý. Neplnoletý žiak však zmluvu musí uzavrieť so zákonným zástupcom. Táto zmluva obsahuje podrobné informácie o tom ako sa duálne vzdelávanie bude riešiť, respektíve prebiehať. Obsahuje presné vymedzenia organizácie štúdia. Celý jeho priebeh, podľa harmonogramu strednej školy.Lepšia šanca.jpg
Čo získava žiak počas tohto štúdia?
Žiak po absolvovaní tohto duálneho vzdelávania získava nové poznatky v oblasti trhu práce pre ktorý je zameraný. Poznáva reálne prostredie výkonu povolania a rozvíja tak svoje pracovné schopnosti a návyky. Toto zariadenie môže viesť k úspešnému miestu a nebude musieť absolvovať ďalšie školenia. Po ukončení štúdia, zamestnávateľ môže tohto žiaka zaradiť do pracovnej sily.