Podnikajte okamžite a bez nutnosti dlhých procesov

Rozhodujete sa, že začnete podnikať? Každý začiatok je náročný, a to platí aj pri zakladaní spoločnosti, kedy musíte preskákať množstvo náročných a zdĺhavých procesov, kým začne firma fungovať. Vybavenie všetkých náležitostí je časovo veľmi náročné, no ak sa tomu chcete vyhnúť, je tu iná možnosť ako začať podnikať v čo najkratšom čase.

Obchod

Založenie spoločnosti môže byť aj veľmi jednoduché a rýchle, a to v prípade, že odkúpite firmu s históriou či novozaloženú, takzvanú ready made spoločnosť. Nazývajú sa tak firmy, ktoré boli založené iba kvôli tomu, aby mohli byť ďalej predávané záujemcom o podnikanie. Tvoria skupiny podľa toho, či je to firma novozaložená alebo s históriou, s ohľadom na to či je alebo nie je platiteľom DPH a tiež podľa zamerania spoločnosti. Tieto firmy sú na podnikanie pripravené takmer okamžite. Vybrať si firmy na predaj s historiou spoločnosť, ktorá vyhovuje budúcemu majiteľovi, je možné podľa jeho predstáv a náležitostí. Tieto spoločnosti už majú k dispozícii všetky potrebné dokumenty, takže s podnikaním pod jej menom môže začať nový majiteľ hneď po podpísaní všetkých potrebných dokumentov.

Tieto ready made spoločnosti majú aj svoje výhody:

-majú už pridelené DIČ, teda sú registrované pre daň z príjmov

-sú zapísané v obchodnom registri, takže už majú pridelené IČO

-zmluvná záruka, že spoločnosť žiadne záväzky nemá

-v plnom rozsahu je splatené jej základné imanie

-všetky dokumenty pripravuje náš advokát

-firmy sú pripravené na rýchly prevod

contact-us-2355449_1920

Každá kúpa niečo stojí, tak aj za ready made treba zaplatiť. V konečnej cene je zahrnuté:

-rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania

-zmluva o prevode obchodného podielu

-úplné znenie spoločenskej zmluvy

-zmena konateľa, sídla, spoločníka alebo obchodného mena

-súdny poplatok za zápis akýchkoľvek zmien v OR

-kvôli umiestneniu sídla firmy potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti